Dobré dílo 

Dobré dílo
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava 
10. září 2020 - 18. říjen 2020

Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě [Masarykovo náměstí 24]

Dobré dílo. Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli.

Výstava chce komorní formou vzdát hold Josefu Florianovi, který se svým jasnozřivým a nekompromisním vydavatelským činem stal úhelným kamenem moderní české knižní kultury. Expozice poskytne krátký vhled do díla kmenových spolupracovníků, podílejících se na výtvarné podobě svazků Studií, Nova et Vetera, Dobrého díla i Archů. Díky zápůjčkám z veřejných sbírek i od soukromých sběratelů budou vybrané tisky konfrontovány s volnou tvorbou umělců, podílejících se na budování hory studia, která byla Josefu Florianovi živou metaforou poznání a naplnění duchovní podstaty života.  V průběhu více než čtyř desetiletí se mezi výtvarnými umělci objevili tvůrci zvučných jmen, ale i začínající neprofesionální umělci, které strhlo Florianovo zaujetí pro krásnou knihu propojující v dokonalém provedení slovo a obraz: František Bílek, Bohuslav Reynek, Josef Čapek, Vlastislav Hofman, Georges Rouault, Willi Wessel, Otto Coester, Albert Schamoni, Michael, Methoděj, Josef a Marie Florianovi...a další).

Kurátor: Ivo Binder

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě [Masarykovo náměstí 24]