Výtvarný talent a duševní nemoc často provázejí tvůrce společně.

Fokus Praha se zaměřuje na obě tyto oblasti. Primárně v rámci poskytování psychosociálních služeb, ale také provozováním arteterapie, účastí v uměleckých projektech či v sociálním podniku České galerie.

Tvůrčí lidi potkává duševní nemoc mnohem častěji než běžnou populaci. Rádi bychom dali dohromady společnost autorů, kteří touto zkušeností prošli nebo procházejí. Zpočátku jim nabízíme prezentaci tvorby na našem webu a dále účast na společných výstavách a dalších projektech. Vítaní jsou jak laici, tak profesionálové, netrváme na formální kvalifikaci ani diagnóze!

Zkušení umělci mohou podpořit své začínající kolegy, vyléčení dodat optimismus.