Fra Angelico a vzestup florentské renesance 

Fra Angelico a vzestup florentské renesance
Museo Nacional del Prado, Madrid  
28. květen 2019 - 15. září 2019

Madrid, Prado

Fra Angelico a vzestup florentské renesance, výstava sponzorovaná Nadací přátel Museo del Prado, zkoumá umělecký význam rané florentské renesance v období přibližně mezi lety 1420 a 1430 se zvláštním zaměřením na postavu Fra Angelica, jednoho z velkých mistrů tohoto období.

V centru výstavy zahrnující 82 prací zapůjčených více než 40 institucemi z Evropy i zámoří, je představeno dílo Zvěstování ze sbírek Museo del Prado, které je nyní po nedávné obnově prezentováno v celé své kráse. Vedle tohoto díla máme možnost spatřit madridským Pradem nedávno získaný obraz Madona z granátového jablka a rozsáhlou ukázku dalších děl Fra Angelica a ostatních malířů tohoto období jako jsou Masaccio, Masolino a Filippo Lippi, stejně jako sochařů, zejména Donatella a Ghibertiho.

Fra Angelico se vyučil malířem ve Florencii v ateliéru benediktinského mnicha Lorenza Monaca, který ještě tvořil v duchu uhlazeného a elegantního gotického stylu. V raných dílech Fra Angelica je Monacův vliv zřetelně patrný. Ještě jako chlapec požádal o vstup do kláštera San Domenico ve Florencii známého svými přísnými řeholními pravidly. Postavení mnicha mu však nebránilo ve spolupráci s jinými umělci ani v provozování velké dílny, která poskytovala obrazy pro církev i významné patrony ve městě. Zanedlouho se stal známým a vyhledávaným malířem oltářních obrazů.

Vrcholem současné výstavy je oltářní obraz Zvěstování, který umělec namaloval pro svůj domovský klášter. Dílo datované cca do poloviny let 1420 je prvním florentským oltářním obrazem v renesančním stylu, kde autor užil pro uspořádání prostoru perspektivu. Dílo se dostalo do Španělska v roce 1611 a bylo pravděpodobně první umělcovou prací, která opustila Itálii. Obraz Madona z granátového jablka získal v roce 1817 první vévoda z Alby již v době, kdy byl znovu objeven význam rané florentské renesance.

Na výstavě se tak překrývají dva úhly pohledu: Florencie, jak ji viděl Fra Angelico a Fra Angelico viděný španělskýma očima.

 

Museo Nacional del Prado