Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Recenze

The unique exhibition called Johann Blasius Santini Aichel – The Geometry of Sacred Space has been opened at House At Black Madonna, the branch of Museum of Decorative Arts in Prague. Johann Blasius Santini Aichel was an architect of sacral buildings in Bohemia and Moravia and the most original exponent of European baroque architecture in our region. There are featured many architectonical designs, photos of exteriors and interiors and even 3D models of buildings in this excellent exposition. which is opened until 15th September.

20 years of big historical, social and cultural changes is covered by the exhibition of Central European modern art called Years of Disarray 1908-1928. Avant-gardes in the Central Europe, which is held in Museum of Modern Art in Olomouc. The exposition was realized by collaboration with International Centre in Kraków, Bratislava City Gallery and Janus Pannonius Múzeum Pécs. The exhibition is held in Olomouc untill January 27th 2019. The modified form of exhibition will be held in Kraków, Bratislava and Pécs during next year.

The wide retrospective of painter František Kupka (1871–1957), one of the originators of world abstract art, can be marked as one of most important exhibition projects of this decade in Czechia. Exposition, situated in Waldstein Ridding school in Prague, shows wide selection of Kupka´s artworks, from his early symbolism works of the 1890s, making breakthrough in abstraction in 1910 – 13 and following artworks to his late works of the 1950s. Such wide show of Kupka´s artworks was possible to visit only 50 years ago, during 1967-68´s international travelling exhibition. The exhibition is held till January 20th 2019.