Closing Date Exhibition 
Sunday, 20 September 2020 Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo Once upon a time there was: glass 8smička, zóna pro umění