Closing Date Exhibition 
Sunday, 23 August 2020 Terezínské kontemplace Terezín contemplations SGVU — Galerie Gotické dvojče