Zářit/Strahlen – v rámci 18. ročníku sympozia Proudění/Strömungen 

To Shine /Strahlen
SGVU — Gothic Twin Gallery (Galerie Gotické dvojče), Jezuitská 241/12a, Litoměřice 
12. May 2020 - 31. May 2020

Litoměřice, SGVU — Galerie Gotické dvojče

SGVU — Gothic Twin Gallery (Galerie Gotické dvojče)