Closing Date Exhibition 
Monday, 25 May 2020 Galegion: Utopické město Galegion: Utopian City Praha 7, DOX - Centrum současného umění
Monday, 25 May 2020 Jan Merta: Muzeum Jan Merta: Muzeum Praha 1, Museum Kampa — Nadace Jana a Medy Mládkových
Tuesday, 26 May 2020 Edita Pattová, Lucie Svobodová: Moving image in the city Praha 1, Galerie kritiků
Thursday, 28 May 2020 Barbora Mališová: Paměťovky Barbora Mališová Praha 3, Galerie Toyen
Saturday, 30 May 2020 Zdeněk Sýkora 100 Zdeněk Sýkora 100 Praha 1, Galerie Zdeněk Sklenář
Saturday, 30 May 2020 Radka Bodzevič: Božská komedie Radka Bodzevič: Divine Comedy Galerie Arcimboldo , Praha 7
Sunday, 31 May 2020 Patrik Proško: Growing Through Benešov, Muzeum umění a designu Benešov — Hlavní budova muzea
Sunday, 31 May 2020 Nicolaes Maes: Nizemský mistr zlatého věku Nicolaes Maes: Dutch Master of the Golden Age Londýn, Národní galerie
Sunday, 31 May 2020 Joachim Elzmann: Pralinen Joachim Elzmann: Pralinen Praha 1, Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Sunday, 31 May 2020 Grafika starých mistrů ze zámku Buchlovice Prints by old masters from Buchlovice chateau Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Sunday, 31 May 2020 Přihraj! Pass it over! Plzeň, Západočeská galerie v Plzni - Masné krámy
Sunday, 31 May 2020 Zářit/Strahlen – v rámci 18. ročníku sympozia Proudění/Strömungen To Shine /Strahlen Litoměřice, SGVU — Galerie Gotické dvojče
Friday, 05 June 2020 Markéta Daňková (Štefková) Markéta Daňková (Štefková) Valašské Meziříčí, Galerie Sýpka
Saturday, 06 June 2020 Knihy se těžko vystavují IX: Jiří Šalamoun  The BooKs are difficult to dosplay IX: Jiří Šalamoun  Praha 1, Národní knihovna ČR, Klementinum - Výstavní chodba – přízemí (vchod A)
Sunday, 07 June 2020 Jaroslav J. Alt: akvarely Jaroslav J. Alt: aquarells Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Sunday, 07 June 2020 Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo Once upon a time there was: glass Humpolec, 8smička, zóna pro umění
Sunday, 07 June 2020 Starý psi Old dogs Pardubice, Východočeská galerie v Pardubicích - Zámek
Sunday, 07 June 2020 Eugen von Kahler ze soukromé sbírky Eugen von Kahler from a private collection Liberec, Oblastní galerie v Liberci
Sunday, 07 June 2020 Josef Šafařík a Adéla Bébarová Josef Šafařík a Adéla Bébarová Liberec, Oblastní galerie v Liberci
Sunday, 07 June 2020 Marie Lukáčová / Siréna Živa intervence č. 20 Marie Lukáčová / Siréna Živa intervention no. 20 Liberec, Oblastní galerie v Liberci