Salón výtvarníků Benešovska 

Salon of Benešovsko artists
Museum of Art and Design Benešov - City Exhibition Hall, Malé náměstí 1700, Benešov 
20. November 2017 - 31. December 2017

Benešov, Muzeum umění a designu Benešov — Městská výstavní síň

opening – 21. 11. 2017 / 17p.m.

exhibit:

Vladimír Albrecht, Zdenka Albrechtová, Dagmar Felcmanová, Jiří Hodík, Sidonius Jiro, Antonín Krch, František Matula, Eugenie Němcová, Zdeněk Paďour, František Provazník, Pavel Sequens, Anna Svobodová, Emil Šourek, Marko Tokar, Lucie Vacková, Alena Vernerová, Vladimír Vondrejs, Jaroslav Wild

Museum of Art and Design Benešov - City Exhibition Hall