Jiřina Šmídová: Jediné, co pomáhá, je láska 

Jiřina Šmídová: Love is Only What Can Help
Museum of Art and Design Benešov - City Exhibition Hall, Malé nám. 1700, Benešov 
15. July 2019 - 22. August 2019

Benešov, Muzeum umění a designu Benešov — Městská výstavní síň

https://mudbenesov.cz/budouci


Museum of Art and Design Benešov - City Exhibition Hall