Šárka Radová: Among People 

Šárka Radová: Among People
Art Gallery, Michalská 7, Litoměřice 
3. May 2019 - 9. June 2019

Litoměřice, SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

https://galerie-ltm.cz/2019/05/06/sarka-radova-mezi-lidmi/


Curator: Alena Beránková
Conception of exhibition: Kryštof Hejný, Šárka Radová

Art Gallery