Jiří Kornatovský − Style Declarative 

Jiří Kornatovský − Style Declarative
Gallery of Modern Art in Hradec Králové, Velké náměstí 139, Hradec Králové 
13. October 2017 - 28. January 2018

Hradec Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové

Gallery of Modern Art in Hradec Králové