Anton Petter: Saint Wenceslas 

Anton Petter: Saint Wenceslas
The House of Arts and St. Wenceslaus Church in Opava, Pekařská 12, Opava 
17. October 2019 - 31. October 2029

Opava, Dům umění a kostel sv. Václava v Opavě, Dům umění Opava

The House of Arts and St. Wenceslaus Church in Opava