Zdena Kolečková: V kůži Robinsona  

Zdena Kolečková: In robinson's shoes
Topič salon, Národní 9, Praha 1 
7. August 2020 - 18. September 2020

Praha 1, Topičův salon

Topič salon