Rajlich 100: Jan Rajlich – Art & Design 

Rajlich 100: Jan Rajlich – Art & Design
Moravian Gallery in Brno — Pražák Palace, Husova 18, Brno  
25. September 2020 - 28. February 2021

Brno, Moravská galerie v Brně - Pražákův palác

Moravian Gallery in Brno — Pražák Palace