Martin Herold: Enkláva 

Martin Herold: Enclave
Regional Gallery of Vysočina in Jihlava - Komenského 10, Komenského 10, Jihlava  
20. September 2019 - 13. October 2019

Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě [Komenského 10]

Regional Gallery of Vysočina in Jihlava - Komenského 10