K desítkám akcí pořádaných v rámci Týdnů duševního zdraví se připojují také dvě výstavy tvorby lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Obě byly zahájeny 13. září na dvou nepříliš vzdálených místech - v kavárně V. kolona v bohnické nemocnici a v nově vzniklém galerijním prostoru Chodba zapomnění mezi Fokusem Praha a Centrem duševního zdraví Prahy 8.

z06K desítkám akcí pořádaných v rámci Týdnů duševního zdraví se připojují také dvě výstavy tvorby lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Obě byly zahájeny 13. září na dvou nepříliš vzdálených místech - v kavárně V. kolona v bohnické nemocnici a v nově vzniklém galerijním prostoru Chodba zapomnění mezi Fokusem Praha a Centrem duševního zdraví Prahy 8.

Výstava Podzimní salon je kolektivní akcí klientů Centra duševního zdraví a probíhá v kavárně V. kolona do konce září. K vidění jsou obrazy a grafiky Tomáše Brauna, Ilyi Feofanova, Jana Jeníka, Diany Kattauiové, Davida Pecháčka, Filipa Sedláčka, Tomáše Vaňka a Petra Vosky, doprovozené texty Jakuba Zimermana.

“Lidé z mého okolí se mne někdy ptají, jestli do své práce nevkládám vyčerpávající množství energie. Napadlo mne, že ta energie má vždycky dva směry. Z toho, co tu visí na stěnách, můžeme zase čerpat my,” řekl při zahájení iniciátor výstavy Jan Křička, který působí jako psychiatrický bratr v Centru duševního zdraví Prahy 8.

“Připadá mi kouzelné, že dochází k propojování nemocnice a zařízení, která jsou mimo ploty. Psychiatrie nemá být “my a oni / uvnitř a venku”, ale měla by se přizpůsobit potřebám člověka. Jsme na začátku cesty a na konci snad bude systém takto přizpůsobivý.  Pro mne je důležité vidět, že se malé kroky dějí a tohle je jeden z nich,” doplnil ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý.

Kavárna V. kolona pořádá výstavy děl lidí se zkušeností s duševním onemocněním celoročně. Její provoz slouží především jako pracovní rehabilitace. a veřejnost může využít kulturní program.

Další výstava byla tentýž den zahájena v Chodbě zapomnění, která spojuje Centrum duševního zdraví a Fokus Praha na sídlišti Bohnice, pod názvem Zuzka Šenkýřová a Poezii žerem. Jde o propojení předchozího projektu tvorby básní v Psychiatrické nemocnici Bohnice a výtvarná díla členky svépomocného klubu Mosty. Zuzka Šenkýřová zpracovává převzaté vzory do výšivek a omalovánek. Od této fáze nauky techniky se přibližuje k vlastním vzorům. Proto proběhne 26. září od 14 hodin aukce výšivek, jejíž výtěžek půjde dílem na provoz svépomocného klubu a další rozvoj autorky.

Týdny duševního zdraví jsou pořádány od roku 1990, kdy první akce uspořádal Fokus a Unijazz. Rozšířily se do mnoha dalších města a mají charakter osvětové kampaně vedené kulturními prostředky. „Týdny pro duševní zdraví jsou již tradičně příležitostí představit veřejnosti talenty a příběhy lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Ukazujeme tak v nejrůznějších podobách fakt, že problémy s duševním zdravím nemusí být překážkou pro tvůrčí a smysluplný život, že zotavení je možné. Přibližujeme také veřejnosti zdravotně-sociální služby, mluvíme o duševním zdraví a péči o něj,“ říká generální ředitel Fokusu Praha Pavel Novák.