Autor metronomu na Letné získal se svými díly světové uznání a nyní probíhá první expozice, na níž se od své smrti sám nepodílel. Kinetické konstruktivistické plastiky jsou v galerii Národní technické knihovny na výstavě Nebezpečný V. K. Novák, která potrvá do 11. listopadu 2018. Výstavu připravila dcera autora Kateřina Nora Nováková a jeho třetí žena Ludmila Šikolová.

Autor metronomu na Letné získal se svými díly světové uznání a nyní probíhá první expozice, na níž se od své smrti sám nepodílel. Kinetické konstruktivistické plastiky jsou v galerii Národní technické knihovny na výstavě Nebezpečný V. K. Novák, která potrvá do 11. listopadu 2018. Výstavu připravila dcera autora Kateřina Nora Nováková a jeho třetí žena Ludmila Šikolová.

IMG 20180925 180108 1Nejedná se o generální retrospektivu, ale pouze průřez jeho dílem. Zaměřuje se na sochy ve veřejném prostoru a instalace související s technikou. “V průběhu přípravy výstavy jsem se ptal Pražáků, jestli vědí kdo je autorem pražského metronomu. Byl jsem překvapen kolik lidí včetně aktivních výtvarníků netuší, kdo je autorem nejvýraznější veřejné plastiky v Praze. Tahle výstava je trochu splátkou dluhu, protože od jeho úmrtí v únoru 2014 neproběhla žádná retrospektivní výstava, kterou by, podle mého názoru, měla udělat některá z velkých veřejných institucí,” uvedl při zahájení kurátor galerie Milan Mikuláštík.

Poslední výstava podle autorovi koncepce proběhla krátce po jeho smrti na jaře 2014 v Roudnici nad Labem. Od osmdesátých let se zabýval autorským šperkem. Druhou stránkou jeho tvorby byly technické monumenty ve veřejném prostoru. Někde mezi se pak nacházejí tzv. cykloty - kinetické sochy, obvykle založené na točivém pohybu.

Část výstavy je interaktivní a návštěvník může například klikou roztáčet mechanismy jednoduchých strojů. Na jiné, zejména modely, je kvůli křehkosti sahat zakázáno. Ty s elektrickým pohonem mohou být dokonce nebezpečné. Výstava je proto odůvodněně přístupná na vlastní nebezpečí a děti mohou vejít jen v doprovodu rodičů.

Vystavování originálních a proto nevyzkoušených protypů ve veřejném prostoru nebylo jednoduché. “Někdy už při instalaci se ozývaly protesty místních. Často je bylo nutné opravovat kvůli počasí nebo aretovat kvůli rušení obyvatel,” vzpomíná dcera umělce.

Jedinou funkční plastikou v Praze je již zmíněný metronom na Letné s názvem Stroj času. Ten vznikl v roce 1991 původně jako krátkodobá instalace při Všeobecné československé výstavě. Shodou okolností však zůstal na místě a od roku 1996 je provozován Pražskou správou nemovitostí.

Vratislav Karel Novák se narodil narodil 13. prosince 1942 v Praze. Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu bižuterní v Jablonci a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Tam také v letech 1990 - 2007 vedl ateliér Kov a šperk. Zemřel 12. února 2014 v 71 letech v Jablonci nad Nisou.