Petroglyfy, čili obrazy vytesané v kameni, jsou jednou z nejstarších výtvarných technik v historii lidstva. Petroglyfy Františka Postla přitom naopak zaznamenávají nejaktuálnější symboly naší civilizace jako je smajlík, like a další piktogramy každodenního života. Jde o shrnutí jeho tvorby za uplynulé tři roky a ukončení jednoho tvůrčího období. Výstava ve Ville Pellé potrvá od 30. srpna do 16. září 2018.

IMG 20180830 192106 1“Začal jsem s jednoduchými vzory, které jsem později barvil, protože samotný kámen působí příliš funerálně. Věděli to už naši předkové a také kameny například polychromovali. Jinak jsou smutné a studené. Doba je tak plná mnoha piktogramů, že se tento námět jako srovnání s dávnými hieroglyfy sám nabízel,” uvádí František Postl. Vystavené tvary připomínají velké patníky, které má rád v krajině kolem starých cest. Jeden z jeho petroglyfů již našel místo ve veřejném prostoru ve městě Aš.

Z materiálů jsou použity žula, mramor a pískovec pocházející z různých částí České republiky. Zatímco měkký pískovec autora láká k masivnějším zásahům, tvrdší leštěné kameny nesou jemnější vzory. “V různých materiálech bude stejný vzor vypadat jinak. Textura kamene může obraz zvýraznit, nebo naopak potlačit. Mramor je grafičtější, pískovec zase hravější,” přibližuje autor.

Menší část výstavy je věnovaná starším kresbám, kterými autor doplnil vlastní knihu Mistr národní poklad občan Seberon. Zatímco kresby jsou zarámované na stěnách, kniha je k prohlédnutí na dalším díle - stolu ze železné piktogramové lidské postavy se skleněnou deskou.

Výstava ve Ville Pellé se začala plánovat před dvěma a půl lety. František Postl tehdy vytvořil cenu pro mezinárodní fotografický festival v Českém Krumlově a z popudu pořadatelů došlo ke kontaktu s pražskou galerií. “Petroglyfy na patnících jsou moje třetí období a tyto náměty jsem vyčerpal. Nyní chystám nápady na deset až patnáct nových věcí,” říká sochař.

František Postl se narodil 17. 2. 1978 v Českých Budějovicích. Vystudoval fakultu výtvarných umění v Brně. Svému rodnému městu daroval sochu Přemysla Otakara II. vytesanou do osmnáctitunového kamene. Žije v Kamenném Újezdu u Českých Budějovic, kde má ateliér. Pracuje jako pedagog kamenosochařství Střední umělecké průmyslové školy svaté Anežky v Českém Krumlově. Příležitostně se věnuje i literatuře a vydal tři knihy.