Museum Kampa připravilo výstavu nazvanou Olga Karlíková: Naslouchání. Jedná se o retrospektivu umělkyně, jež je spojována především se svými originálními výtvarnými záznamy ptačích zpěvů a dalších zvukových jevů. Expozice, představující dílo Karlíkové v plném rozsahu včetně  malby, textilního designu a ilustrací, bude otevřena do 8. listopadu 2020.

Olga Karlíková (1923–2004) po absolutoriu v Ateliéru textilního výtvarnictví Antonína Kybala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové působila v letech 1949–1976 v Ústavu oděvní a bytové kultury (ÚBOK) v Praze a ve své době patřila k předním tvůrcům textilního designu u nás. Ovšem jako signatářka Charty 77 pak na delší čas přišla o příležitosti svou tvorbu oficiálně prezentovat a byla nucena tvořit v ústraní. Název výstavy – Naslouchání – v prvé řadě odkazuje k autorčině zájmu o přírodu a snahu graficky zachytit a postihnout její zvuky. Ovšem lze jej chápat i v obecnější rovině. V jistém ohledu v sobě odráží i jasně projevený zájem o taje našeho smyslového vnímání ve vztahu ke zdánlivě běžným dějům okolo nás.

olga karlikova naslouchani zpevy1

Obr. 1 Olga Karlíková - Noční zpěv
Obr. 2 Olga Karlíková – grafický list obsahující záznam ptačí zpěvu
Obr. 3 Olga Karlíková – Zpěv velryb

Výstava je rozdělena do čtyř hlavních tematických celků: Zpěvy, Země, Voda a Prostor. Zpěvy zahrnují záznamy zvukových jevů nejen z přírody (ptačí zpěv, zpěv velryb či žab), ale i hudby. Nejpočetněji jsou zde zastoupeny kresebné zápisy zpěvu ptáků. Olga Karlíková během celého svého aktivního tvůrčího období vytvořila grafické kódy a notace pro hlasy několika desítek druhů ptáků a věnovala se i kresebným zachycením zpěvu celých ptačích sborů v delším časovém úseku (např. od rozednění po setmění). Kromě ptačího zpěvu je v této sekci věnována pozornost i zpěvu žab a velryb. V menší míře je prostor věnován také hudbě a její grafické podobě (mimojiné je zde k vidění ukázka z autorčina díla zachycujícího komorní skladbu pro smyčcový kvartet Listy důvěrné, jejichž autorem je Leoš Janáček).

olga karlikova naslouchani zeme voda

Obr. 4 Olga Karlíková - Moře
Obr. 5 Olga Karlíková - Krajina

Celky nazvané Země, Voda a Prostor pak reprezentují autorčin zájem o přírodu a přírodní úkazy (podoby půdy a zemské kůry, moře a jeho příliv a odliv, hra světla na vodní hladině či pohyb různých přírodních elementů v prostoru). Součástí výstavy  jsou i autorčiny rané práce a ukázky ilustrací za použití techniky frotáže. Nechybí ani ukázky celé řady návrhů i realizací z oblasti textilního designu, kterému se věnovala v rámci své profese. Výstava tak postihuje široký tvůrčí záběr Olgy Karlíkové a nabízí návštěvníkovi unikátní možnost nahlédnout, jak citlivě a všímavě tato umělkyně vnímala přírodu a okolní svět.

Text a foto: Lucie Šimánková

Fotogalerie výstavy: