zuzana cizkovska praha9V Galerii 9 na vysočanské radnici je možné do 16. listopadu zdarma navštívit výstavu Kousek cesty. Obrazy jsou výběrem z cyklů Romantická krajina 21. století 1 a Krajina dnes a nových prací z cyklů Výlety N a Nejsme roboti. Sama autorka uvádí, že její pojetí malby vychází ze surrealismu.

V Galerii 9 na vysočanské radnici je možné do 16. listopadu zdarma navštívit výstavu Kousek cesty. Obrazy jsou výběrem z cyklů Romantická krajina 21. století 1 a Krajina dnes a nových prací z cyklů Výlety N a Nejsme roboti. Sama autorka uvádí, že její pojetí malby vychází ze surrealismu.

IMG 20171026 183645

Na fotografii ze zahájení jsou zleva starosta Jan Jarolím, jáhen Jiří Ignác Laňka, ředitelka galerie Eva Kořánová, autorka Zuzana Čížková a architekt Luboš Jíra. Vernisáž hudebně doprovodil Vladimír Merta.

Ředitelka galerie Eva Kořánová se osobně účastnila na vytvoření koncepce výstavy i samotné instalaci. S přípravou pomáhal také otec autorky, který tu má vlastní bustu.

Architekt Luboš Jíra je spoluautorem madon, jejichž vznik je na výstavě také zdokumentovaný. Jde o součást revitalizačního projektu starého Proseka. Zuzana Čížková byla vybrána pro vytvoření díla mezi tehdejšímu studenty VŠUP, kde studovala u profesora Kurta Gebauera.

Zahájení výstavy se zúčastnil také jáhen a policejní instruktor Jiří Ignác Laňka. Připomněl podobnost sochy těhotné madony v proseckém parku s barokním obrazem Virgo Maria gravida na Karlově. Podle autorky se však jedná o náhodu a obraz nebyl předlohou. Každá ze tří madon symbolizuje jinou národnost a etnikum, tak jak je posláním Panny Marie být matkou národů. “Všichni jsme od jednoho kořene, od Adama a Evy a všichni jsme lidé. V Zuzčině tvorbě můžeme nacházet i přímé odkazy na Bibli. Odkaz apokalypsy jako by nabýval na síle. Ukazují zralost člověka, který zná radost života i jeho stíny,” řekl Jiří Ignác Laňka.

Rovněž starosta Prahy 9 Jan Jarolím si považuje výstavy i trvalého díla na území městské části. Sochy madon na něho hluboce duchovně zapůsobili a v tom spatřuje význam umění pro veřejnosti.

Zuzana Čížková se narodila 10. prosince 1982 v Praze a vyrůstala v Brandýse nad Labem. Na střední průmyslové škole v Hořicích studovala obor kamenosochařství. Sochařský ateliér na Vysoké škole umělecko průmyslové absolvovala v roce 2011. Jejím nejznámějším dílem je socha rukou vytvářející nápis ve znakové řeči Život je krásný, buďte šťastni a mějte se rádi!