Museum Montanelli zahájilo dosud největší výstavu umělecké dvojice Richard Stipl a Josef Zlamal. Propojuje jejich kresby, plastiky, sochy i multimediální instalaci s historickými artefakty. Výstava East of Eden potrvá do 26. května 2019. V jejím průběhu budou pořadatelé umělecká díla přesouvat, obměňovat a doplňovat řadou akcí a tím statický prostor promění v jeviště uměleckých událostí.

 

Museum Montanelli zahájilo dosud největší výstavu umělecké dvojice Richard Stipl a Josef Zlamal. Propojuje jejich kresby, plastiky, sochy i multimediální instalaci s historickými artefakty. Výstava East of Eden potrvá do 26. května 2019. V jejím průběhu budou pořadatelé umělecká díla přesouvat, obměňovat a doplňovat řadou akcí a tím statický prostor promění v jeviště uměleckých událostí.


IMG 1458“Je to výstava o člověku, jeho podvědomí, ale i kolektivním archaickém dědictví, které v sobě každý z nás nosí. Jde o širší význam našich existenciálních zkušeností, často i těch, které nás děsí a fascinují zároveň. Ale také těch úsměvných. Dialog dvou autorů evokuje duální atmosféru pobízející k otázkám viny, víry, spirituality, k diskurzu panteistickému, až po psychologická témata kolektivního nevědomí či archetypy člověka,” popisuje kurátorka výstavy Dadja Altenburg-Kohlová.


Některá díla jsou přímo spojením tvorby dvou autorů. Jindy jde o kompozice jednotlivých obrazů a objektů. Neobvyklá je zejména instalace Finále, propojující videoart s velkým rozmanitým sousoším.  Díla ze své sbírky je zapůjčili manželé Lettenmayerovi, kteří jsou považováni za vůbec nejvýznamnější české sběratele výtvarného umění. Celá instalace výstavy dokonale vytěžuje výhody členitého podzemí měšťanského domu a navozuje tajemnou atmosféru.


Autorská dvojice Stipl a Zlámal je známá propojováním kreseb a plastik. Působí zejména v zahraničí. Vystavovali v Pekingu, USA, Mexiku a západní Evropě. Jejich díla zakoupilo například Museum der Bildenden Künste v Lipsku a jsou zastoupeni v řadě zahraničních sbírek. Josef Zlamal žije střídavě v Praze, Londýně a švýcarském Churu. V České republice proběhla výstava Richard Stipl & Josef Zlamal v roce 2016 v galerii Miro a tehdy šlo teprve o jejich druhou větší výstavu na domácí půdě. Výstava East of Eden bude v roce 2019 pokračovat do Jedlitschka Gallery ve švýcarském Curychu.


Oba pochází ze Šternberka. Richard Stipl se narodil v roce 1968 a Josef Zlamal v roce 1983. Richard emigroval jako dítě s rodiči do Kanady, avšak v devadesátých letech se účastnil výtvarných sympozií, které v opuštěném klášteře ve Šternberku organizovala rodina Josefa Zlamala. Tak vzniklo bratrské přátelství mezi tehdy devítiletým a čtyřiadvacetiletým umělcem. Svou první společnou výstavu uspořádali v roce 2012 v Istanbulu.


Díla  obou umělců vycházejí z tvorby klasických mistrů. Kresby Josefa Zlamala, inspirují se Boschem či  Dűrerem. Richard Stipl se svými plastikami hlásí k symbolistům Alfredu Kubinovi a Edwardu Munchovi. Společně zkoumají témata úmrtnosti a stálosti a provokují k zamyšlení. “Do určité míry každé uvědomění si vlastní tělesnosti sebou nese i přítomnost smrti a posledního soudu, který leží mimo naši zkušenost (díky Bohu) a přesto je nám vdechnut již při počátku života,” komentuje jejich počínání Dadja Altenburg-Kohlová.