monika bertovaGalerie pro onkologické pacienty a podporující umělce v Anenské 13 na Praze 1 pořádá aktuálně výstavu fotografií Moniky Bertová. Brněnská fotografka se tvorbou mimo jiné vyrovnává se svým onemocněním. Přijďte se také přesvědčit, že umění léčí duši.





Galerie pro onkologické pacienty a podporující umělce v Anenské 13 na Praze 1 pořádá aktuálně výstavu fotografií Moniky Bertová. Brněnská fotografka se tvorbou mimo jiné vyrovnává se svým onemocněním. Přijďte se také přesvědčit, že umění léčí duši.

Monika Bertová se narodila 26. července 1975 na Slovensku a nyní žije v Brně. Její fotografie jsou rozděleny do několika témat. Objevuje se příroda i městská krajina. Příznivci slepiček se mohou zahledět na tyto sympatické obyvatele venkova. Působivé záběry s výraznou hrou světla představují mistrovské hudební nástroje. Skutečně mrazící jsou pak self-akty zaznamenávající průběh onkologické nemoci.

 I nemocné tělo může být krásné, pokud v něm je krásný člověk,” komentuje náměty fotografií ředitelka galerie Irena Kroftová. Také sama autorka přiznává, že není snadné umístit do výstavního prostoru fotografie s touto tématikou.

 Výstava byla za hojné účasti příznivců zahájena 5. srpna. Bluesovými písněmi vernisáž doprovodil Petr Trpák, při zahájení byl veřejnosti ředitelkou představen i samotný projekt.

 Charitativní projekt galerie založila v roce 2012 Irena Kraftová, která je také zakladatelkou sdružení Umění proti rakovině. Desítky výstav dospělých i dětí proběhly původně v Dejvicích, kde byl ale později prostor pronajat komerčně. Tak na vlastní náklady zrekonstruovala a na podzim loňského roku otevřela výstavní místo v Anenská 13 na Starém Městě. Zahájila krásnou výstavou dětských pacientů z FN Motol, později zde proběhla výstava architekta Zdeňka Janečka, který onemocněl Parkinsonovou nemocí.

Jak potvrzují i lékaři, člověk s jakýmkoliv závažným onemocněním, je ohrožen nejen nemocí samotnou, ale také společenskou izolací. Proto tvorba a možnost svá díla vystavit pomáhá přiblížení k běžnému životu i navrácení sebeúcty. Projekt podporuje i zakladatel dětské onkologie v Československu prof. MUDr. Jaroslav Koutecký, DrSc a další osobnosti.

 Provoz galerie můžete podpořit návštěvou, sledováním facebookového profilu nebo příspěvkem na transparentní účet 2300911825/2010.

Více na: www.umeniprotirakovine.cz