nosticky palacJednou ročně otevírá ministerstvo kultury svou hlavní budovu široké veřejnosti při příležitosti státního svátku. Velkoryse opravený barokní palác s obrazárnou, knihovnou, kaplí a dalšími zajímavostmi včetně pracovny ministra projdete s výkladem úředníků. Letos si bohatý program připravilo také 27 příspěvkových organizací rezortu.
Jednou ročně otevírá ministerstvo kultury svou hlavní budovu široké veřejnosti při příležitosti státního svátku. Velkoryse opravený barokní palác s obrazárnou, knihovnou, kaplí a dalšími zajímavostmi včetně pracovny ministra projdete s výkladem úředníků. Letos si bohatý program připravilo také 27 příspěvkových organizací rezortu.

Nostický palác vznikl pravděpodobně v letech 1660 - 1676 na zadání nejvyššího kancléře Jana Hartvíka z Nostic. K elektrifikaci došlo již v roce 1908. Od roku 1924 v jeho části sídlilo holanské velvyslanectví a také ministerstvo kultury. Do rukou šlechtického rodu patřil až do roku 1945, kdy byl zabaven na základě Benešových dekretů. V letech 1998 - 2003 zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce za 602 milionů korun podle původních návrhů. Jen restaurátorské práce stály 147 milionů.

Modrý sál slouží ke státním návštěvám, dříve sloužil jako hudební salon. Zelený sál používá jako pracovnu náměstek ministra. Místnosti od sekretariátu ke kapli tvoří klasickou barokní enfiládu, to znamená, že jsou za sebou v jedné ose s průhledem všemi dveřmi. Ministerská pracovna byla původně ložnicí manželů Nosticových. Portál s antickými sloupy rozděluje místnost na dvě části. Dřevěné točité schodiště vedlo k dětským pokojům ve druhém patře a dolů do kočárovny. Na obrazu je Karel I. Habsburský, který byl velmi oblíbený u původních majitelů.

Knihovna s patnácti tisíci exempláři je ve správě Národní knihovny, kde je také možné domluvit prohlídku pro malé skupiny. Má dva sály s velmi vzácnými svazky a 227 rukopisy (nejstarší pochází ze 13. století). K vybavení patří obrovská lupa a dva dřevěné glóby. Tématem literatury je teologie, přírodní vědy, lékařství a další. Nedochovala se tu Gutenbergova Bible, která byla později objevena v americkém San Marinu.

Barokní galerie ukazuje 46 obrazů z původní Nosticovy sbírky převážně holandských, vlámských a italských mistrů. Nejvýznamnější díla však byla umístěna do Šternberského a Schwarzenbergského paláce v rámci sbírky starého umění Národní galerie.

Kulečníkový sál se používá pro slavnostní příležitosti a předávání cen ministra. Podlaha pochází ze sedmi druhů dřeva. V rámci rekonstrukce musela být kousek po kousku rozebrána a zase složena. V kabinetu kuriozit je umístěna skříň se spoustou šuplíků, do které byly uschovávány památeční předměty z cest. Palácová kaple Nanebevzetí Panny Marie se stala i místem společné modlitby ministra Hermana a dalajlámy. Bývalá jídelna má původní kachlová kamna a jako jediný sál také původní tapety.

Fresky na stropech paláce jsou přisuzovány mistru Václavu Ambrožovi. Kvůli špatnému stavu budovy se dochoval jen jediný původní lustr před kaplí, ostatní byly vyrobeny jako repliky. Gotické a renesanční sklepy a velkými valenými klembami se příležitostně zpřístupňují například pro pořádání výstav. Další výstavy pro veřejnost se konají v atriu. V bývalé jízdárně se nachází konferenční sál.