Během dvaceti let existence přehledů výstav vznikalo nepřetržitě ve dvouměsíčních cyklech sto dvacet vydání s celkovým počtem přes půl milionu výtisků. Jaký je příběh projektu, který tak vytrvale informuje o galerijních událostech?

Během dvaceti let existence přehledů výstav vznikalo nepřetržitě ve dvouměsíčních cyklech sto dvacet vydání s celkovým počtem přes půl milionu výtisků. Jaký je příběh projektu, který tak vytrvale informuje o galerijních událostech?

13Myšlenka vydávat přehledný seznam pořádaných výstav umění vznikla z jednání Zdeňka Cibulky a Galerie hlavního města Prahy. Inspirována byla podobným modelem v Berlíně a od počátku je spojena s Týnskou literární kavárnou. Zdeněk Cibulka pracoval jako obchodní ředitel výtvarných publikací v knižní distribuci Kolportér. S ním se na knižním veletrhu v roce 1998 seznámila Alena Jahnová a chopila se vydávání prvních černobílých přehledů. Vycházely v češtině každé dva měsíce v počtu 5000 kusů.

Jejich vydavatel se později spojuje se společností Maťa a vzniká nakladatelství Kosmas. To však o tiskovinu nemá zájem a dává pokyn k jejímu ukončení. Alena Jahnová přesto připraví na vlastní náklady zakázaný výtisk leden - únor 2000, načež dostává výpověď. Vydávání přechází společně se Zdeňkem Cibulkou pod Týnskou literární kavárnu.

V roce 2000 tak vzniká barevná verze a s menšími obměnami trvá do současnosti. Autorem vizuálu je Milan Jaroš st., který se pyšní tvorbou loga Národního divadla. Koncepci obsahu připravil kunsthistorik Jan Rous. Začíná vycházet také anglická verze přehledu.

V roce 2011 převzala vydávání přehledů Alena Jahnová jako OSVČ. Sama začala provádět sazbu. Snížily se tak poměrně vysoké náklady grafické zpracování. Došlo k výraznějšímu rozdělení na Prahu a ostatní města. Leták tak získal dvě titulní strany Pražské galerie a Galerie ČR.

12Alena Jahnová začala v roce 2014 pracovat jako asistentka ředitele v neziskové organizaci psychosociálních služeb Fokus Praha. Tam také v roce 2015 získala redaktora Martina Kulíška, který se přípravě podkladů věnoval do poloviny roku 2018 a poté se orientuje na sociální práci.

V dubnu 2017 vzniká pod Fokusem Praha samostatná redakce Česká galerie. Připojují se k ní grafička Adéla Marešová a redaktor Michal Štingl. Přehledy vycházejí v nákladu 7 tisíc v české a 3 tisíce v anglické verzi. Přidává se web ceskegalerie.cz s obsáhlejším přehledem, adresářem galerií, recenze, videa… Vzniká Skupina F, komunita výtvarníků se zkušeností s duševním onemocněním. V dubnu 2018 pořádá první kolektivní výstavu.

V polovině roku 2018 se dalšími členy redakce stávají Lucie Šimánková a kunsthistorik Jiří Krtička. Uvažuje se o projektech komunitního centra nebo výtvarného ateliéru. Redakce má možnost se hlouběji věnovat tématice výtvarného umění vedle rutinních činností.

Vedoucí podniku České galerie Alena Jahnová stihla během dvaceti let kromě vydávání přehledů a výchovy tří dětí i řadu dalších věcí. Vystudovala management kultury na Masarykově univerzitě a s prací “Podnikatelský plán přehledu výstav Pražské galerie a galerie České republiky” získala titul magistr. Docházela na kresbu na AVU, přednášky na VŠUP, absolvovala kurz dějin umění a průvodcovské služby. Nyní se chystá na kurz pracovníka v sociálních službách, aby prohloubila své znalosti i v psychologické a sociální oblasti.

 

Obrázky v článku jsou darem redakci k dvacetiletému výročí od Jiří Stacha (Ulita) a Jiřího Slívy (V obraze)