Herbert Brandl: Posedlost malbou. Posledních dvacet let 

Herbert Brandl: Posedlost malbou. Posledních dvacet let
Belvedere, Prinz Eugen-Straße 27, Vídeň 
31. leden 2020 - 26. říjen 2020

Vídeň, Belvedere

Výstava představuje dílo současného rakouského malíře Herberta Brandla, vytvořené v posledních dvaceti letech. Od přelomu milénia se v jeho obrazech s rostoucí silou projevuje vášeň pro monumentální horské krajiny. Brandlova malba, sestávající z expresivních gest, abstraktních barevných prostorů a monumentálních forem, osciluje mezi abstrakcí a objektivitou.

Kurátor: Rolf H. Johannsen

Belvedere