Egyptsko-orientální sbírka 

Egyptsko-orientální sbírka
Uměleckohistorické muzeum Vídeň 
1. leden 2019 - 31. prosinec 2050

Vídeň, Stálá expozice — Uměleckohistorické muzeum

(stálá expozice)

Egyptsko-orientální sbírka Uměleckohistorického muzea je jednou z nejdůležitějších sbírek egyptských starožitností na světě. Zahrnuje více než 17 000 předmětů pocházejících z období před téměř 4500 lety, od egyptského predynastického a raného období (kolem 4000/3500 př. n. l) až do raně křesťanské éry. Geograficky se jejich původ pohybuje od Egypta, přes Núbii, východní Středomoří a Mezopotámii až po Arabský poloostrov.

Egyptská sbírka je rozdělena do čtyř hlavních oblastí: pohřební kultura, dějiny kultury, výtvarné umění a vývoj písma. Mezi vrcholy sbírky patří bohatě zdobená obětní kaple Ka-ni-nisut ze Starého království, četné sarkofágy, lidské a zvířecí mumie, knihy mrtvých, hrobky, postavy bohů, předměty každodenního života, jako je oblečení a toaletní potřeby, mistrovská sochařská díla jako například náhradní hlava z Gízy. Mezi nejdůležitější předměty orientální sbírky patří obličejové stély ze staré jižní Arábie a vypodobnění lva z Ištarské brány z Babylonu.

Uměleckohistorické muzeum Vídeň