Jan van Eyck v Bruggách 

Jan van Eyck v Bruggách
Groeningemuseum, Bruggy 
12. březen 2020 - 6. září 2020

Bruggy, Muzeum Groeninge

Tato výstava je věnována dvěma mistrovským dílům burgundského dvorního malíře z města Bruggy Jana van Eycka: „Madona kanovníka van der Paele“ a „Portrét jeho ženy Margarethy van Eyck“.

Jan van Eyck (* kolem 1390 v Maaseycku, + 9. července 1441 v Bruggách) byl nizozemský malíř. Spolu s bratrem Hubertem významně zdokonalil techniku olejomalby. Jeho obrazy ovlivnily jeho nizozemské i italské současníky. K nejvýraznějším rysům jeho maleb patří přesné popisné vystižení detailů, nesmírně jemná a minuciózní malba a kresba, důsledné využívání perspektivy při kompozici prostoru, přesné vystižení světelných poměrů průzračného, rozptýleného světla s výrazným uplatněním stínování.

Výstava nás obeznamuje s obdobím, kdy Jan van Eyck žil a tvořil v Bruggách a na základě autentických dokumentů nám ukazuje, jaký druh životního stylu umělec vedl a kde v Bruggách bydlel. Odborný výzkum ukazuje, jak malíř postupoval při plánování svých maleb a jak někdy v průběhu tvůrčího procesu prováděl radikální změny.

Výstava se také zaměřuje na osobnost Jorise van der Paele, bohatého duchovního, který v Bruggách zastával funkci kanovníka v katedrále Sv. Donatiana. Jeho působivá kariéra vypovídá o mocenských hrách, které se hrály mezi papežem a „vzdoropapežem“. Byl zapojen i do vyjednávání o stoleté válce a do církevních koncilů. Knihy a dopisy, které napsal jako notář - tajemník papeže, byly poprvé v historii propůjčeny z tajného archivu Vatikánu.

Groeningemuseum, Bruggy