Vincenc Makovský 

Vincenc Makovský
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě 
11. červenec 2017 - 31. říjen 2020

Nové Město na Moravě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Při návštěvě Horácké galerie máte nyní možnost zhlédnout i nově nainstalovanou expozici z díla Vincence Makovského. Stálá výstava vychází z autorova pozůstalostního odkazu, který Horácká galerie spravuje ve svých sbírkách a který byl pro tento účel zrestaurován. Zahrnuje návrhy děl realizovaných v interiéru i exteriéru na řadě míst naší republiky i v zahraničí. Výstava ukazuje vývoj autorovy sochařské tvorby, jejíž tematické zaměření vždy reagovalo na aktuální dění své doby.

Český akademický sochař, který se narodil roku 1900 v Novém Městě na Moravě. Je považován za čelného představitele meziválečné avantgardy. Jeho sochařská tvorba prošla různými obdobími od počátečního civilismu přes kubismus ve dvacátých letech až po abstrakci.Od poloviny třicátých let převažoval v jeho tvorbě realismus.

Tato expozice z díla Vincence Makovského vychází z autorova pozůstalostního odkazu, který Horácká galerie spravuje ve svých sbírkách a který byl pro tento účel zrestaurován. Zahrnuje návrhy děl,  realizovaných v interiéru i exteriéru na řadě míst naší republiky i v zahraničí. Výstava ukazuje vývoj autorovy sochařské tvorby, jejíž tematické zaměření vždy reagovalo na aktuální dění své doby. Tvorba Makovského se tak stala zrcadlem věku, ve kterém žil.

Sochařský vývoj Vincence Makovského je výjimečný v tom, že od avantgardního, surrealistického způsobu ztvárnění skutečnosti přešel po druhé světové válce k  tradičnímu, realistickému stylu, zatímco většina umělců naopak přecházela ve svém vývoji od realismu k abstrakci.

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě