Jiří Kolář: Babyluna 

Jiří Kolář: Babyluna
Muzeum umění Olomouc — Muzeum moderního umění, Denisova 47, Olomouc 
1. říjen 2020 - 3. leden 2021

Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění

První výstava kompletního souboru textogramů Jiřího Koláře (1914-2002) s názvem Babyluna je důležitým klíčem k poznání Kolářovy rané tvorby. Kolář zde na padesáti pěti listech představuje symbolický útvar založený na propojování techniky obrazové konfrontáže s autorskými epigramy. Historik umění Tomáš Pospiszyl Babylunu nazval "kolářovskou Rosettskou deskou," soubor je totiž jedinečný především svou kompletností a uceleností, které u jiných Kolářových prací z tohoto období chybí. Výstava souboru zakoupeného Muzeem umění Olomouc v roce 2017 tak zároveň nabídne hlubší vhled do asociativního a metaforického myšlení autora spojeného s uměleckou tvorbou na pomezí poezie a výtvarného umění.

Autorkou výstavy je Marie Klimešová

Muzeum umění Olomouc — Muzeum moderního umění