Zdeňka Čechová: Na vlnách fantazie 

Zdeňka Čechová: Na vlnách fantazie
Kavárna Marlen, Legionářů 84, Mělník 
1. září 2020 - 28. září 2020

Mělník

Výstava obrazů multimediální umělkyně, režisérky a choreografie Křižíkovy fontány.

Souborné umělecké dílo Zdeňky Čechové je v pravém slova smyslu multimediální. Její tvůrčí činnost jde napříč uměleckými obory - přes kresbu, malbu, grafiku, sochařství, design, scénografie, hudební kompozice, choreografie, režii, až po výtvarnou teorii a publicistiku. Její originální umělecká tvorba je plná citu, poezie, fantazijních vizí a filozofických zamyšlení, směřujících k celkové životní harmonii, přispívající k pozitivnímu myšlení a k duševní relaxaci.

Vedle klasických uměleckých technik, její zájem především směřuje k objevování a uměleckému využití špičkových technologií - počítačů, laserů, tomografů, a počítačově řízených technologií v průmyslovém designu, až po složité komplexy velkých multimediálních vodních show. V tomto směru významným způsobem přispívá k polidštění počítačů a k přiblížení špičkových technologií odborné i nejširší veřejnosti.

Zdeňka Čechová patří mezi přední průkopníky počítačového a multimediálního umění v České republice. Počítačovými technologiemi se zabývá od roku 1969. S jejím jménem jsou spojeny první realizace počítačových vzorů na oděvních modelech, tapisérii, textilním panó a kobercích, v tehdejším Československu. Má kolem 40ti státem chráněných průmyslových vzorů.

Autorských výstav a spoluúčastí na uměleckých prezentacích má od roku 1963 více než sto. Jejich počet zahrnuje i účasti v zahraničí: Brazílie, Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Jugoslávie, Kanárské ostrovy, Korea, Kuba, Mexiko, Německo, Norsko, Polsko, Saudská Arábie, Španělsko., USA.

Její díla jsou součástí uměleckých sbírek našich i zahraničních galerií. Zúčastňuje se i uměleckých soutěží, v řadě z nich obdržela významná umělecká ocenění, včetně vítězných cen. V mezinárodním konkurzu byla vybrána jako specialista CAD/CAM a expert při UNIDO OSN ve Vídni a vyslána na expertní misi do Mongolska. Jako multimediální umělec byla pozvána do Japonska, kde dlouhodobě působila na Universitě umění a designu v japonském Kjótu. Její multimediální projekt BOHEMICA-Má vlast byl součástí programu na EXPO 2000 v Hannoveru.

Zdeňka Čechová plně využívá ve své profesionální dráze svého univerzitního vzdělání v oblasti výtvarného umění, hudby, estetiky, filozofie a matematiky. Jejími profesory na Karlově univerzitě v Praze byli mj.: sochař a národní umělec Karel Lidický, ilustrátor a grafik, národní umělec Cyril Bouda, akademický malíř Zdeněk Sýkora a významný matematik RNDr. Milan Koman, DrSc.. Profesory hudby byli Daria Fiedlerová a japonský hudební skladatel, Prof. Shigenobu Nakamura.

Profesionálně se věnovala programování počítačů, analýze a aplikacím počítačových technologií v řízení podniků a v průmyslovém designu, návrhům interiérů a celkově kultuře odívání a bydlení. Napsala řadu odborných studií a knižních publikací. Přednáší na celostátních i zahraničních symposiích. Spolupracuje s rozhlasem, televizí, Akademií věd, výzkumnými ústavy a s Jadernou fakultou ČVUT v Praze.

PhDr. Mgr. Zdeňka Čechová, režisérka a choreografka Křižíkovy fontány v Praze, prezidentka Unie českých počítačových a multimediálních umělců, organizátorka celostátních uměleckých prezentací počítačového a multimediálního umění s mezinárodní účastí v letech 1985 - 2002, od roku 1996 působí na FEL ČVUT v Praze, v oboru Multimedia .

Kavárna Marlen - Mělník