Anton Petter: Obraz sv. Václava 

Anton Petter: Obraz sv. Václava
Dům umění a kostel sv. Václava v Opavě, Pekařská 12, Opava 
17. říjen 2019 - 31. říjen 2029

Opava, Dům umění a kostel sv. Václava v Opavě, Dům umění Opava

Autorem obrazu představujícího scénu po zavraždění knížete Václava je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci.

Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě kroměřížského zámku, několikrát přesunut a postupně se na něj zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl vystaven v multifunkční hale Gong v Ostravě a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě.

Kde: kostel sv. Václava. Vstupné v rámci vstupu na výstavy. V případě příprav akcí a svateb je kostel pro veřejnost uzavřen.

Dům umění a kostel sv. Václava v Opavě