Pavla Malinová a Anna Hulačová (host výstavy) intervence finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého č. 24 

Pavla Malinová a Anna Hulačová (host výstavy) intervence finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého č. 24
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
25. září 2020 - 29. listopad 2020

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

Letos již druhá ze série tzv. intervencí Společnosti Jindřicha Chalupeckého představí tvorbu malířky Pavly Malinové. Kromě jejích maleb na plátně a kreseb, budou ovšem součástí výstavy také figurativní sochy (včetně díla Dívka s pláství, jež galerie vlastní) a busty Anny Hulačové, která jakožto někdejší finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého vystavovala v OGL již v roce 2017. Malinová přizvala Hulačovou jako hosta výstavy a jejich díla se při této příležitosti setkají poprvé. Jejich formální a tematická spřízněnost se bude koncentrovat do motivu figury a tváře.

Pavla Malinová (*1985) je absolventkou Fakulty umění Ostravské univerzity v ateliéru malby. Je figurální malířkou, přičemž robustní postavy v jejích obrazech rozehrávají mnohoznačné hry. Malinová pracuje se současnou i archetypální symbolikou, mužským a ženským principem, osobním romantismem v post-faktické době. Její malby často vystupují z dvojrozměrnosti do prostoru a stávají se objektovými kompozicemi, nebo naopak vznikají v site-specific duchu přímo na stěnu galerie. Odkazy k modernistickému tvarosloví jdou ruku v ruce se syrovostí blízkou art brut. Svou tvorbu Malinová představila v řadě nezávislých galerií i uměleckých institucí po celé České republice, ale také v Berlíně, Bruselu nebo Krakově.

Oblastní galerie v Liberci