Josef Čapek: Grafická tvorba ve sbírce Oblastní galerie Liberec 

Josef Čapek: Grafická tvorba ve sbírce Oblastní galerie Liberec
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
25. září 2020 - 3. leden 2021

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

Josef Čapek patří bezpochyby k nejdůležitějším představitelům klasické české moderny a avantgardy. A to nejen pro svou výtvarnou tvorbu, ale také z pozice výtvarného kritika, kde se velmi dobře doplňoval se svým bratrem Karlem. Jeho grafické práce není možné vnímat jako experiment nebo je vyčleňovat z dalších oblastí tvorby: Vedle obrazů a řady kreseb tvoří důležitou součást jeho díla.

Oblastní galerie Liberec spravuje ve své sbírce 22 grafických listů Josefa Čapka. Jedná se o reprezentativní průřez jeho volnou grafikou, zahrnuty jsou jak všechny techniky, které používal, tak i náměty, jejímž středobodem byl člověk. Časově je možné jejich vznik vymezit lety 1913 až 1920. Od kubistického tvarosloví se překlenul k expresivnímu pojetí, romantické představy a bezstarostného námořníka nahradila témata spojená s koncem války, v nichž převládají nevěstky, žebračky a vdovy. 21 prací bylo do sbírky získáno v roce 1963, list Žena byl zakoupen z libereckého soukromí v roce 1988. Všechny práce byly v minulém roce restaurovány a liberecké veřejnosti jsou představeny poprvé.

Jako dílo měsíce doplní výstavu v listopadu olej Úzkost Josefa Čapka z roku 1915.

Oblastní galerie v Liberci