Tomáš Švéda: Zrcadlení 

Tomáš Švéda: Zrcadlení
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod 
4. září 2020 - 18. říjen 2020

Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Tomáš Švéda (narozen 1947), jeden ze zakladatelů legendárního uměleckého seskupení 12/15 „Pozdě, ale přece“, které sdružuje umělce, kteří vstoupili na výtvarnou scénu v 70. letech, je bytostný malíř. Vedle malby se věnuje restaurování nástěnných maleb a také působí jako ilustrátor. Do kontextu českého umění vstoupil svou závěrečnou prací na Akademii výtvarných umění v Praze, ilustracemi ke knize Vladislava Vančury Pole orná a válečná. V galerii budou zastoupeny jeho monumentální malby a kresby. Přírodní motivy vystřídaly barevné kompozice a dynamické prostorové linie vytvářejí energetická pole, jakýsi kosmický prostor. Kresby pocházejí z období, kdy se barevnost energií mění v záření, světlo se stává stavebním prvkem obrazu a celkově se prohlubuje jejich duchovní význam. V jeho současných pracích zaujímají důležité místo i jevy, které otevírají témata pozemského dění v jeho kosmických souvislostech.

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě