Pavel Janouškovec: Když jsem šel krajinou 

Pavel Janouškovec: Když jsem šel krajinou
Výstavní síň Panský dům, Maxima Gorkého 1, Kynšperk Nad Ohří 
3. září 2020 - 30. září 2020

Kynšperk nad Ohří, Výstavní síň Panský dům

Specifická poetika obrazů Pavla Janouškovce spočívá v jejich schopnosti odvrátit naši mysl od každodenní a mnohokrát smutné reality, snaží se nás vytrhnout z monotónnosti všednodenních povinností, přenést nás z dobře organizovaných atributů naší existence, do nějakého prostoru, nějaké říše, kterou sami neznáme, ale máme možnost ji objevovat tak, abychom se pak následně, obohaceni o tento zážitek, mohli vrátit zpět ke skutečnosti tohoto světa, který nás obklopuje. Stručně řečeno, je to iluzivní, otevřený prostor umožňující širokou interakci diváka a autora, kdy autor ve svých dílech předkládá divákovi jakýsi „návod“ kudy by se měla jeho interakce s autorovými díly ubírat. Nemusíme tomu rozumět. Musíme jen cítit nutnost distancovat naše mysli od skutečných věcí kolem nás a každý z nás má jiný způsob, jak to udělat a kam směřovat své myšlenky. V díle Pavla Janouškovce si každý, kdo je ochotný obrazy skutečně vnímat a nechat je na sebe působit, najde svoji realitu, svůj děj, svoje drama i svoji iluzi...

„Pro svou další letošní samostatnou výstavu nazvanou Když jsem šel krajinou z cyklu výstav Neobjektivní nerealita, vybral Pavel Janouškovec převážně nová díla vznikající v jarních měsících letošního roku, kdy pandemie ochromila chod naší společnosti, a kdy měl Pavel dostatek času čerpat inspiraci z přírody, která je nevyčerpatelným zdrojem námětů pro jeho tvorbu. Základním inspiračním prvkem, který autora stále fascinuje, je hra světla, tvarů a barev, které se v krajině mění vlivem působení světla a času. Rovněž tak jej oslovuje a nutí k zamyšlení základní stavební „tvarosloví“ krajiny, které ve svých dílech následně redukuje na základní grafické prvky, jako jsou tvar, gesto, struktura a linie,“ řekla nám úvodem kurátorka této výstavy Mgr. Petra Janouškovcová.

„Volba výstavních prostor v Kynšperku nad Ohří nebyla pro mne zcela náhodná, neboť vystavovaná díla mají jistou souvztažnost k okolní přírodě. Náměty obrazů jsem čerpal nejen z přírody Slavkovského lesa, ale i z „měsíční krajiny“ kolem Sokolova, kdy tento kontrast mezi panenskou přírodou a industriální krajinou mne vždy velmi fascinoval,“ vysvětlil Janouškovec svůj výběr výstavních prostor pro připravovanou výstavu.

„Vzhledem ke komornějšímu charakteru výstavní síně v Kynšperku se výběr kolekce obrazů pro tuto výstavu soustředil hlavně na autorovy menší práce na plátně. Kolekce děl pro tuto výstavu je složena převážně z nejnovějších autorových obrazů vzniklých v roce 2020,“ doplnila kurátorka Petra Janouškovcová.

Výstavní síň Panský dům