Sabine Reinfeld, možné já, posedlé objekty — posedlé já, možné objekty 

Sabine Reinfeld, možné já, posedlé objekty — posedlé já, možné objekty
Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 
5. září 2020 - 11. říjen 2020

Praha 1, Ateliér Josefa Sudka

Během dernisáže výstavy 10. října se ve výstavě uskuteční performance umělkyně. Reinfeld instalaci aktivuje a prostřednictvím živé performance představí vznik a tvůrčí proces celého projektu.

Kurátorky: Stephanie Kiwitt, Anna Voswinckel, Tereza Rudolf

Sabine Reinfeld pracuje především performativně a s médii, jako jsou videoklipy či fotografie.

Během precizně ztvárněných pohybových sekvencí, ve velmi vypjatých pozicích či excesivně opakovaných gestech navazuje na klasické prvky performativního umění a zhmotňuje fyzický akt jako prostředek obrazového ztvárnění

Poetické bádání Josefa Sudka po povaze fotografické reprodukce uměleckých děl bylo inspirací a počátkem pro site-specific instalace a fotografie umělkyně Sabine Reinfeld vytvořené speciálně pro festival. Podobně jako Sudek i ona s určitou posedlostí zkoumá téma reprodukce prostřednictvím performativní fotografie: Projekcí několika vrstev fotografických negativů na sebe se samotná Reinfeld setkává se svým tělem jako objektem a zároveň dává nový život Sudkovu obrazovému archivu. Tento proces doplňuje svými autoportréty vytvořenými v zahradách Ateliéru Josefa Sudka a Rothmayerovy vily. Odkazuje tak k Sudkovým fotografickým reprodukcím venkovních soch. Tělo umělkyně konfrontuje, jedná a zprostředkovává – což Reinfeld popisuje jako bitvu „extrémního narcismu s intenzitou věcí“.

Atelier Josefa Sudka