Poutník, jenž se vrací 

Poutník, jenž se vrací
SGVU — Jezuitský kostel Zvěstování P. Marii v Litoměřicích, Jezuitská 22, Litoměřice 
15. září 2020 - 31. říjen 2020

Litoměřice, SGVU — Jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích

Kurátoři: Jan Štíbr, Richard Drury,

Ať pozorujeme boží nebo lidskou přirozenost a skutky, jak jsou dosud spatřovány ve svém postupu, ať sledujeme i předpovědi boží o posledním stavu světa před vstupem do věčnosti, všechno nám přikazuje doufat ve věci větší a lepší věcí minulých.

Jan Amos Komenský, Via lucis, (1641-42)

Od 15. září do konce října 2020 se bude konat v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích Poutník, jenž se vrací – výstava členů a hostů Výtvarného odboru Umělecké besedy. Výstavu uspořádá Severočeská galerie výtvarného umění. Umělci budou přizváni k účasti kurátory Richardem Drurym a Janem Štíbrem. Celkový počet zúčastněných autorů bude kolem třiceti pěti.

Umělecká beseda byla založena v roce 1863 a samého počátku sdružuje nejenom výtvarníky, ale také literáty, hudebníky, teoretiky a přátele umění a je tak jedním z mála spolků, které se věnují vzájemné komunikaci mezi jednotlivými tvůrčími obory. U členů Výtvarného odboru Umělecké besedy najdeme široké spektrum postupů, od figurální symboliky přes krajinářské úvahy až po duchovní reflexe v abstrahované rovině. Tyto odlišné postupy přitom spojuje jedno zásadní východisko, které protíná tvorbu velké části členů Výtvarného odboru. Tím východiskem je kontemplativní vědomí o křehkosti a nestálosti, které spolu tvoří nejhlubší základ přírody i lidského života. Najdeme zde i vědomí, že lidská a přírodní paměť není jen „zasutou vrstvou“ minulosti, ale určujícím jevem našeho současného bytí. Je důležité dodat, že závažná témata jsou u besedních umělců příznačně reflektována s lyrickou jemností, místy s očistnou ironičností, ale vždy bez popisnosti či patetičnosti.

Název výstavy VOUB je inspirovaný stejnojmennou knihou básní Jozefa Tkadlece (Samuela Vernera) vydanou v roce 1942 k třístému padesátému výročí narození Jana Amose Komenského. Na začátku knihy je uveden její základní půdorys: „Tři obrazy ze života Jana Amosa Komenského rozvržené ve tři stupně školy podnebeské: Přírodu, Návrat v sebe, Království boží“. Tyto tři „stupně“ budou také sloužit jako tematická východiska k výběru uměleckých děl, tedy i jako koncepční stavba výstavy samotné. Jistě stojí za zmínku, že letos je třísté padesáté výročí úmrtí Jana Amose Komenského, jehož osud, ideály a odkaz mají v dnešním světě stále aktuálnější význam.

Název výstavy se také hravě odkazuje na skutečnost, že VOUB se po jedenácti letech vrací na „místo činu“: v roce 2009 se totiž v bývalém jezuitském kostele v Litoměřicích konala úspěšná výstava VOUB Věčná pomíjivost. Věříme, že i tentokrát se podaří vytvořit podnětný dialog mezi duchem baroka a výtvarnými projevy současnosti.

Richard Drury

Mariana Alasseur, Radek Andrle, Pavla Aubrechtová, Jana Budíková, Josefína Dušková, Vladimír Gebauer, Patrik Hábl, Eduard Halberštát, Jan Hendrych, Josef Hnízdil (jako host), Pavel Holeka, Zdenka Hušková, Jiří Kačer, Mirek Kaufman (jako host),  Svatopluk Klimeš, Richard Konvička, Jiří Korec (jako host), Tadeáš Kotrba (jako host), Miloš Michálek, Pavel Mühlbauer, Ivan Ouhel, Tomáš Pilař, Jaroslav Prášil (jako host), Aleš Růžička, Dalibor Smutný, Václav Sokol, Jiří Sozanský (jako host), Jan Svoboda, Alfred Symůnek (jako host), Miloš Šejn, Miroslav Šnajdr st., Jitka Štenclová, Petr Štěpán, Kristina Vašíčková, Vladimír Véla, Petr Veselý, Jiří Voves, Jindřich Zeithammel, Olbram Zoubek

 

SGVU — Jezuitský kostel Zvěstování P. Marii v Litoměřicích