Michal Ranný 1946 – 1981 

Michal Ranný 1946 – 1981
SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7, Litoměřice 
25. září 2020 - 22. listopad 2020

Litoměřice, SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

v rámci cyklu Minigalerie – Pohledy do sbírek

Další pohled do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích nám představí jeden obraz vztahující se k lokalitě nedaleko Litoměřic (Hlinná) a část z obsáhlého souboru kreseb „ze skicáku“ dnes málo frekventovaného, ale významného autora. Michal Ranný patří do generace např. Jiřího Sozanského či Ivana Ouhela, s kterými se potkával na pražské AVU. Mimo ateliér bylo pro něj důležité setkání s malířem Jiřím Johnem, jenž na akademii v té době učil. V 60. letech 20. století – v době výtvarných tendencí dohánějících výtvarný svět (díky na chvíli uvolněné politické atmosféře) ‒ Michal Ranný vnímá svět zcela pokorně a neokázale reflektuje „obyčejnou“ přírodu, krajinu. Z jeho prací je patrná snaha nejen po výtvarném sdělení, ale také po hlubším pochopení řádu mikro a makrokosmu. Výtvarný projev Michala Ranného je od počátku velmi osobitý, přes mladý věk vyzrálý, bohužel předčasně umírá ve svých nedožitých 35 letech.

Koncepce výstavy a kurátor: Jan Brodský

SGVU — Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích