Emil Filla a Mánesáci na Malši 

Emil Filla a Mánesáci na Malši
Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6, Karlovy Vary 
24. září 2020 - 22. listopad 2020

Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary

Objevná výstava připomene legendární pobyty malířů, sochařů, architektů a hudebníků sdružených v SVU Mánes, kteří kolem poloviny 30. let vždy o prázdninách tvořili na břehu řeky Malše poblíž Pořešína. První část výstavy představí obrazy, kresby a plastiky Emila Filly z tohoto období, další pak fotodokumentaci akce a také díla významných umělců tohoto spolku. Výstava osvětluje neprobádané místo v dějinách českého výtvarného umění 20. století.

Galerie umění Karlovy Varyovy Vary