Jiří Hilmar: Nalézat ztracenou rovnováhu 

Jiří Hilmar: Nalézat ztracenou rovnováhu
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139, Hradec Králové 
24. září 2020 - 28. únor 2021

Hradec Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové

Výstava Jiřího Hilmara v Galerii moderního umění v Hradci Králové se zaměří na doposud nepříliš často vystavovanou část umělcova díla, která začala vznikat počátkem 80. let.  Jde o dřevěné objekty, reliéfy a instalace, v nichž se umělec soustředí na problematiku přírody a jejího ohrožení ze strany technické civilizace. Jejich vzniku předcházel umělcův přesun z panenské přírody v Inningu am Ammersee nedaleko Mnichova do centra průmyslové zóny Porúří, kde jej přímá konfrontace s devastovanou krajinou utvrdila o důležitosti rovnováhy mezi člověkem a přírodou, o nutnosti nalézt jejich porušenou sounáležitost a harmonii.  V tom kontextu začaly vznikat právě Hilmarovy dřevěné objekty a reliéfy, v nichž umělec vyříznuté latě z kmene stromu umělec opět svazuje šňůrou, spojuje a klíží do nového celku nebo k rozštípnutému špalku dosazuje chybějící polovinu a celek vyhlazuje do tvaru plodu.

Galerie moderního umění v Hradci Králové