Petr Stanický: Jiný prostor 

Petr Stanický: Jiný prostor
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139, Hradec Králové 
24. září 2020 - 6. prosinec 2020

Hradec Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové

Petr Stanický (*1975), je absolventem ateliéru sochy Prof. Kurt Gebauera a ateliéru skla v architektuře Prof. Marian Karela na UMPRUM v Praze (1993–2000),  současné době je vedoucím ateliéru skla Petra Stanického a Jense Pfeifera na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Patří k současné generaci českých umělců, která všestranně využívá otevřenost současného světa a pohybuje se i na poli mezinárodní scény, ze které má mnoho osobních zkušeností. Petr Stanický se sklem pracuje jako architekt. Jeho díla jsou však přesto specifická a působí na lidské smysly a emoce. Ač se ve své práci chová jako technik - konstruuje a často kombinuje materiály, přesto sklu nechává jeho přirozené opticko-estetické vlastnosti. To platí pro jeho sochy i pro veřejné intervence do architektury a přírody. Sochu v dnešní době bere jako otevřenou platformu reagující na aktuální situace v čase, kdy se stírají hranice mezi uměním a designem a vyzdvihuje fenomén prostoru.

Kurátor: Anna Zemanová
Vystavující umělci: Petr Stanický spolu s vybraným autorem

Galerie moderního umění v Hradci Králové