Architektura Pardubic a okolí – Pietní území Ležáky 

Architektura Pardubic a okolí – Pietní území Ležáky
Východočeská galerie v Pardubicích — Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice 
4. březen 2020 - 6. září 2020

Pardubice, Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše

Výstavní projekt Pietní území Ležáky navazuje na dlouhodobou snahu Východočeské galerie zmapovat v rámci cyklu „Architektura Pardubic a okolí“ významné stavební památky regionu. Výstava v Domě U Jonáše se zaměří na mimořádnou architektonickou hodnotu pietního území, které navrhl slavný československý architekt Ladislav Žák v duchu zásad ze spisu Obytná krajina a přiblíží nesnadné okolnosti vzniku jeho prvotních návrhů a celé Žákovy realizace. Ve výstavě se návštěvník seznámí i s vývojem jak sporné stavební situace během 60.  a 70. let 20. století, tak s drobnými úpravami a architektonickou soutěží z let nedávných. Galerie již tradičně na přípravě projektu spolupracuje s Národním technickým muzeem, Národním památkovým ústavem v Pardubicích a fotografem Tomášem Kubelkou, autorem projektu Čarokraj. Projekt ve Východočeské galerii doplní navazující výstava Martina Homoly – Domov můj – Svědectví portrétu.

Východočeská galerie v Pardubicích — Dům U Jonáše