Ruské malířství 19. století 

Ruské malířství 19. století
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Smiřických 272, Náchod 
1. leden 2020 - 31. prosinec 2020

Náchod, Galerie výtvarného umění v Náchodě

Meziokní zámecké jízdárny - trvalá instalace tří rozměrných obrazů
Út–Ne 9–17 hodin

Náchodská galerie se od roku 1967 specializuje na ruské malířství 19. a počátku 20. století. V každém lichém roce představuje od března do listopadu v přízemí zámecké jízdárny vlastní ruskou sbírku doplněnou výpůjčkami. V sudých letech, kdy ve všech prostorách GVUN probíhají většinou rozsáhlé autorské retrospektivy a expozice ruského malířství není instalována, má veřejnost možnost spatřit trvale instalované reprezentativní zástupce ruské malby sledovaného období v meziokní galerie – velkoformátová, velmi atraktivní plátna z počátku 20. století, představující tradiční ruský žánrový narativní realismus, již rozšířený o impulsy nových evropských malířských směrů (Příchod Varjagů do Kijeva Georgije Kuzmiče Guka-Kravčenka, Stěnka Razin a princezna Alexandra Alexejeviče Alexandrova, Návštěva v dívčím šlechtickém penzionátu Emilie Jakovlevny Šanksové). Tyto obrazy ze sbírky GVUN jsou v lichých letech součástí střednědobých expozic ruského malířství.

Galerie výtvarného umění v Náchodě