FIJO Cheb 1970-2020 

FIJO Cheb 1970-2020
Galerie výtvarného umění v Chebu — Retromuseum, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 17, Cheb 
25. červen 2020 - 3. leden 2021

Cheb, Galerie výtvarného umění v Chebu - Retromuseum

Před 50 lety v roce 1970 v Chebu proběhl první ročník Mezinárodního festivalu orchestrů mladých, obecně známý pod francouzskou zkratkou FIJO, korespondující s jeho mezinárodním charakterem. Stal se nejvýznamnější kulturní akcí, která je s městem spojována. Od počátku do Chebu přijížděly orchestry a soubory mažoretek ze západní i východní Evropy a počínaje japonským souborem v roce 1989 i z dalších světadílů. Konal se zpravidla jako bienále - pouze dvakrát byl rozestup o rok delší a v roce 1980 byl kvůli olympijským hrám v Moskvě jeden ročník vynechán. To bohužel platí také o ročníku letošním, který musel být zrušen kvůli současné pandemii. GAVU Cheb ve spolupráci s organizátory festivalu chtěla 50 let jeho existence připomenout výstavou a reprezentativní publikací. Z doprovodné akce festivalu se nakonec stala jeho malá náhražka. Jeho historie bude připomenuta řadou fotografií, filmových záběrů, artefaktů a propagačních tiskovin. Celých dlouhých dvacet let před rokem 1989 vytvářel jednotný grafický styl festivalu Ivan Strnad, významný grafik a pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové, který navrhoval podobu scén i tiskovin. Takováto dlouhodobá spolupráce je i v rámci tehdejší doby zcela ojedinělým fenoménem.

GAVU - Galerie výtvarného umění v Chebu — Retromuseum