Fenomén Kuňka  

Fenomén Kuňka
Východočeská galerie v Pardubicích - Dům u Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice 
4. březen 2020 - 31. prosinec 2021

Pardubice, Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše

Výstava Fenomén Kuňka představuje nejlepší díla věnovaná Kunětické hoře ze sbírek VČG. Obrazy, grafiky, kresby a fotografie vystavené v Domě U Jonáše zachycující podobu hradu i krajinu kolem něj. Dominantu a symbol města Pardubic znázorňují obrazy z 19. století, prvorepublikové práce i díla poválečná. Realistické znázornění přechází k abstraktnějšímu vyjádření. Ve výběru autorů se objevují významní krajináři jako Hugo Ullik, František Kaván nebo Václav Jansa a především místní rodáci Artur Pittermann-Longen, Jaroslav Grus, František Vincenc Danihelka, Vojtěch Sedláček, Cyril Bouda, Pavel Šimon, Ladislav Pejchl a další. Některá z děl nebyla veřejně představena celá desetiletí, jiná jsou pardubickému publiku důvěrně známá. Zvláštní kapitolu výstavy tvoří proměnlivá expozice fotografií a pohlednic zachycující s překvapivým nadhledem Kunětickou horu a život v jejím okolí.

Kurátorka výstavy: Tereza Nováková

Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje.

Východočeská galerie v Pardubicích - Dům u Jonáše