Meziprůzkumy / Sbírka AJG 1300–2018 

Meziprůzkumy / Sbírka AJG 1300–2018
Alšova jihočeská galerie - Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou 144, Hluboká nad Vltavou 
18. březen 2018 - 30. prosinec 2022

stálá expozice

Hluboká nad Vltavou, stálá expozice - Alšova jihočeská galerie - Zámecká jízdárna

www.ajg.cz/stale-expozice-mezipruzkumy-sbirka-ajg-1300-2018/

Autoři a kurátoři stálé expozice: Hynek Látal a Martin Vaněk

Stálá expozice nazvaná jednoduše „Meziprůzkumy / Sbírka AJG 1300–2018“ představuje dobře známý soubor památek středověkého umění společně s českým moderním uměním 20. století, které bylo možné souhrnně zhlédnout naposledy v letech 2003–2008. Od té doby byly různé části sbírky vystavovány velmi sporadicky. Bohatství sbírky této významné regionální galerie dovoluje expozici pravidelně obměňovat. Návštěvníci tak budou moci spatřit díla Bohumila Kubišty, Otto Gutfreunda, Toyen, Josefa Šímy, Hany Wichterlové, Bedřicha Stefana, Kamila Lhotáka, Zdeňka Sýkory, Václava Boštíka, Mikuláše Medka, Roberta Piesena a mnohých dalších.

Jednou ročně, na počátku sezóny, bude expozice oživena též vstupy současných českých i zahraničních umělců. Cyklus současných uměleckých intervencí zahájil v roce 2016 malíř Patrik Hábl, jenž ve spolupráci s architektem expozice vytvořil důstojný rámec významné sochařské památce 14. století – Kristu z Božího hrobu z Českých Budějovic. V roce 2017 byla expozice rozšířena o vstup rakouské umělkyně Esther Stocker. Pro rok 2018 byla dojednána konceptuální intervence českého tvůrce Petra Duba.

Doba stěžejních akvizic sbírky moderního a poválečného umění leží v 60. letech 20. století, kdy v galerii pracovala jako kurátorka Věra Linhartová, významná česká historička umění a spisovatelka žijící od roku 1968 v Paříži. V roce 1965 AJG uspořádala přelomovou výstavu „Jihočeská pozdní gotika 1450 – 1530“. Na tuto tradovanou „zlatou éru AJG“ se autoři snažili v nové stálé expozici různými způsoby navázat. Činili tak nejen pomocí výběru exponátů, ale také způsobem prezentace uměleckých děl, který je znám z dochované fotografické dokumentace.

Cílem expozice je zprostředkovat návštěvníkům prožitek nejen ze setkání se zcela výjimečnými uměleckými díly dávné minulosti, ale i s těmi, která vznikla v nedávné minulosti. Autoři expozice chtějí divákům sdělit, že nezáleží ani tak na samotném stáří uměleckého díla a jeho postavení v dějinách umění, ale spíše na jedinečnosti souvislostí jeho vzniku, konkrétní výtvarné působivosti a obsahu, který díla předávají. Alšova jihočeská galerie tak po desetiletích konečně prezentuje stálou expozici, v níž návštěvníkům nabízí přehled toho nejlepšího ze svých sbírek, a to ve vzájemných a často nečekaných souvislostech.

V aktuální verzi expozice bude vystaven výběr ze sbírky keramiky, která obsahuje výsledky sympozií i nákupy děl významných českých i zahraničních tvůrců Z českých umělců lze jmenovat Jaroslava Ježka, Bohumila Dobiáše st. a ml. či Václava Šeráka, z těch zahraničních pak Kurta Ohnsorga, Carmen Dionyse či Ursulu Scheid.

Popsaná koncepce nové stálé expozice podnítila rovněž neodmyslitelnou a systematickou péči o sbírkové předměty. Na základě spolupráce s Technickou univerzitou v Mnichově bylo možné provést důkladný restaurátorský průzkum některých vybraných děl ze sbírky středověkého umění, jenž odhalil zcela nečekané kvality. Vynikající pozdně gotický reliéf Čtrnácti svatých pomocníků z Rožmberka nad Vltavou, který vznikl v dosud neznámé dílně v roce 1493, je prezentován v expozici právě po důkladném restaurátorském průzkumu a očištění, kterým na univerzitní průzkum navázal restaurátor Miroslav Křížek.

S péčí o sbírkové předměty souvisí rovněž letošní výběr děl autorů, spjatých s jihočeským regionem. Práce Jana Kojana, Maxe Boháče, Oty Matouška či Karla Valtra nejen že prošly očištěním a novou adjustací, ale především návštěvníky seznámí s dosud málo známými polohami tvorby těchto někdy přehlížených regionálních tvůrců.

K nové stálé expozici je vydán průvodce obsahující stať o historii instituce a medailony převážné většiny vystavených děl autorů Hynka Látala, Petry Lexové a Martina Vaňka.

Alšova jihočeská galerie — Zámecká jízdárna