Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt 

Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Roztoky u Prahy, Zámek 1 
27. červenec 2016 - 31. prosinec 2022

Roztoky u Prahy, stálá expozice — Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

https://www.muzeum-roztoky.cz/akce/6-zivot-v-letovisku-aneb-jak-se-jezdilo-do-roztok-na-letni-byt

stálá expozice


Okruh seznamuje s počátky prvních letovisek městské střední vrstvy, převážně pražských obchodníků a továrníků. Roztocké Tiché údolí je totiž z časového hlediska nejstarší lokalitou tohoto typu. Vily určené k letnímu pobytu zde byly stavěny již po roce 1851. Letní sídla sloužila nejen k rekreaci, ale i representaci svých majitelů a jako místa čilého společenského ruchu.

Tradice letovisek tohoto druhu byla násilně přerušena druhou světovou válkou a už nikdy neobnovena.  Středočeské muzeum je první institucí na českém území, která se daným tématem expozičně zabývá. Prostřednictvím instalovaných vilových interiérů upozorňuje na specifika těchto staveb, jejich vnitřní členění, na přilehlé zahrady, na společenský život jejich obyvatel. Okruh provede vstupní halou, dámským budoárem, jídelnou, salonem či pánským pokojem, které jsou vybavené dobovým mobiliářem, interiérovými doplňky a nádobím či ukázky dobové módy, pocházejícími často z původního prostředí roztockých vil.

Prohlídkový okruh je zakončen v zámeckém Renesančním sále, pod záklopovým stropem s restaurovanou původní malbou.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy