Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce 

Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Roztoky u Prahy, Zámek 1 
27. červenec 2015 - 31. prosinec 2022

Roztoky u Prahy, stálá expozice — Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

www.muzeum-roztoky.cz/akce/5-vrchnostenska-sprava-panstvi-aneb-jak-bydlel-uradoval-pan-spravce

stálá expozice


Okruh provede časy, kdy roztocký zámek a k němu přilehlé panství patřily téměř po dvě stě let významnému rodu Liechtensteinů.  Ten je však nevyužíval jako své sídlo, ale přisoudil jim osud hospodářské jednotky, jež měla přinášet zejména zisk a produkty. Na hospodaření, robotní povinnosti, vojenské i občanské záležitosti dohlíželi tři vrchnostenští úředníci v čele se správcem statku.

Možná právě tak mohly být vybavené jeho privátní pokoje, kuchyň či kancelář. K vidění je například okovaná pokladnice, které se zmocnila chasa, když si v roce 1590 přišla vyřídit dluhy u rytířem Davida Boryně ze Lhoty, úřední záznamy psané husím brkem, přehled sirotčích důchodů, či v kuchyni pak sopouch, pradávný předchůdce našich digestoří.

V rámci okruhu je zpřístupněn také Historický sál s gotickým arkýřem, kde je pro zájemce promítán dokument o stavební historii zámku.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy