Design a životní styl 60. až 80. let v ČSSR 

Design a životní styl 60. až 80. let v ČSSR
Retromuseum, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 17, Cheb 
17. červenec 2018 - 31. prosinec 2050

stálá expozice

Cheb, stálá expozice - Galerie výtvarného umění v Chebu - Retromuseum

www.gavu.cz/design-a-zivotni-styl-60-az-80-let-v-cssr/

www.retromuseum.cz/stala-expozice/

stálá expozice


Základem nově otevřené pobočky GAVU Cheb v domě sousedícím s hlavní budovou je stálá expozice vymezená dvěma přelomovými událostmi. Na jedné straně je to světová výstava Expo 58 v Bruselu, počátek pootevírání se západnímu světu po mnohaleté odmlce a impulz nového vizuálního stylu, na straně druhé ji ohraničuje sametová revoluce v listopadu 1989. Tato doba, která je dosud v dosahu paměti velké části společnosti, se pojí s jistou nostalgií a její negativa začíná překrývat milosrdný opar. V kontextu komunistického Československa je však nutné vzpomínání spojovat s politickými okolnostmi. Přiblížit a pochopit tuto dobu je možné i skrze vizuální stránku všedního života. Vystavené exponáty ilustrují tři roviny tehdejší produkce. Jednak to jsou originály či prototypy, které se kvůli nepružnosti systému nedostaly do výroby a na trh, případně byly v malých sériích vyráběny na export. Dále zde je běžná sériová produkce, která za světovým vývojem většinou výrazně zaostávala. A konečně třetí vrstvu představuje tzv. „domácí umění“ – kutilská produkce, která vzešla z permanentního nedostatku zboží, zdejší rukodělné tradice a dostatku volného času, často i během pracovní doby. Další oddíly jsou věnovány hudbě, architektuře a umění ve veřejném prostoru. Vedle exponátů prezentovaných muzeálním způsobem ve vitrínách jsou součástí expozice i „reálná“ prostředí bytů a kanceláří.

GAVU - Galerie výtvarného umění v Chebu — Retromuseum